T2T RSV geven aan kids met een cognitieve beperking

T2T

Relationele en seksuele vorming geven aan kinderen en jongeren met

een cognitieve beperking
(vorming op maat)

 

Als begeleider van kinderen en jongeren met een cognitieve beperking (lichte tot matige verstandelijke beperking, ASS, leer-en gedragsmoeilijkheden) ervaar je misschien een aantal drempels om aan relationele en seksuele vorming te beginnen. En zelfs als je enthousiast en overtuigd bent van de nood aan vorming voor deze doelgroep, heb je vast nog vragen voor je echt aan de slag kan.

Vragen zoals:

 • Welke thema’s moeten nu eigenlijk op welke leeftijd aan bod komen?

 • Weet ik daar zelf wel genoeg over?

 • Wat als ouders niet openstaan voor dit onderwerp?  

 • Hoe maak ik abstracte thema’s zoals weerbaarheid, emoties benoemen, relaties aangaan en onderhouden… begrijpbaar?

 • Waar vind ik de juiste materialen?

 

Het CGSO (Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Vorming) stoomt je in deze vorming klaar om met zelfvertrouwen voor je groep te staan op moeilijke en makkelijke momenten. We geven je zowel theoretische achtergrondinformatie mee als praktische handvaten, methodieken en spellen om zelf aan de slag te gaan met RSV. Daarnaast belichten we ook hoe het uitschrijven van een visietekst kan bijdragen tot een gefundeerd en geïntegreerd beleid rond relaties en seksualiteit in jouw school, voorziening, jeugdwerking,…

Deze vorming kwam tot stand met de steun van de provincie West-Vlaanderen.

Wat mag je verwachten?

 • Je maakt kennis met de bouwstenen van een kwaliteitsvol RSV- programma.

 • Je krijgt inzicht in de definitie en doelstellingen van seksuele vorming.

 • We gaan in op de doelgroep specifieke eigenschappen waar je rekening mee moet houden.

 • We gaan in op vragen over diversiteit binnen de doelgroep.

 • We laten je zien hoe je als vorminggever het beste uit jezelf kunt halen.

 • We oefenen met aangepaste materialen, voorlichtingsmethodieken en spelvormen.

 • We maken ook ruimte voor jouw praktijkvragen.

PRAKTISCH

We spreken graag met u af hoe we dit in uw organisatie organiseren. 

logo west-vlaanderen provincie