Op 18 oktober 2013 werd vanaf 18u actie gevoerd in het Levenshuis te Brugge (Koningin Elisabethlaan 92, Brugge).  Ziehier het resultaat: 

  • 28 mensen kwamen schrijven en in totaal werden 91 brieven geschreven. Daarboven werden heel wat extra brieven meegebracht door 2 juffen van de basisschool GO Brugge Centrum.

  • We startten met schrijven om 18u en de laatste brief werd beëindigd om 0u30!

  • De petitie om rechten van holebi's en transgenders in België te vrijwaren werd ondertekend door 23 aanwezigen. 

 

Op vrijdagavond 18 oktober organiseert het CGSO  in samenwerking met enkele Brugse holebiverenigingen een Schrijf-ze-Vast actie. Amnesty International gooit zijn jarenlange traditie om brieven te schrijven om politieke gevangenen uit de gevangenis te krijgen over een andere boeg. Met hun actie willen ze regeringen aansporen om  daders die misdaden hebben gepleegd  tegenover holebi’s en transgenders te vervolgen, en met andere woorden ‘vast’ te schrijven in de gevangenis.

 

Chris Marchand, voorzitter van vzw CGSO, werkte samen met Lez Bruges, Omegagay en Polaris, het West-Vlaams Regenbooghuis, de actie uit. Op 18 oktober  vanaf 18u tot in de vroege uurtjes is iedereen welkom om in het Levenshuis te Brugge om brieven te schrijven. Tussen in worden pauzes voorzien waar de schrijvers ondergedompeld worden in de holebi cultuur en een drankje en hapje uit de wereldwinkel aangeboden worden. De lokale Amnesty groep ondersteunt deze actie en staat de actievoerders bij met raad en daad.

 

Er worden brieven geschreven naar regeringen in Marokko, Rusland, Bulgarije, Zuid-Afrika en Saoedi-Arabië. Maar ook de politici van eigen land worden gesensibiliseerd. De aanpak van holebi- en transfoob geweld dat bijvoorbeeld via internet en de sociale netwerken wordt gepleegd, wordt in ons land immers nog sterk bemoeilijkt door een achterop hinkende wetgeving. Wie in de pers of op internet aanzet tot discriminatie of haat tegenover holebi’s of transgenders gaat in de praktijk vrijuit. Daarom krijgen de aanwezigen ook de kans een petitie te ondertekenen die naar verschillende parlementairen uit de Brugse regio wordt opgestuurd.

Schrijf ze vast!

18-10-2013 - 18u - ... - Levenshuis Brugge

Homofobie en transfobie zijn gebaseerd op vooroordelen en angst en verdienen geen plaats in een democratische samenleving. Het treft immers niet alleen het individu, maar ook de samenleving als geheel. Iedereen die te maken heeft met homofobie of transfobie – als slachtoffer of als getuige – verdient de steun van de politie en het gerecht. Instanties zoals lokale meldpunten voor discriminatie en het federale instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kunnen klachten registreren en bemiddelen. Onze politiediensten en meldpunten zijn echter niet altijd goed vertrouwd met deze problematiek. Dit blijkt uit verschillende recente krantenartikels.

 

Elk jaar op Schrijf-ze-VRIJdag en de periode errond voeren duizenden jongeren actie om een mensenrechtenschending aan de kaak te stellen en verandering te eisen. Zo'n 500 scholen doen jaarlijks mee. Maar ook de volwassenen mogen niet ontbreken. Dat vond althans het CGSO die erg opgezet is met de actie van Amnesty.

 

Voor Amnesty International is elke vorm van geweld tegen holebi's en transgenders een aanslag op de mensenrechten. Haatmisdaden als deze niet bestraffen, werkt immers nog meer discriminatie en geweld in de hand.

Wie mee zijn solidariteit wil betuigen of actie wil voeren is op vrijdag 18 oktober vanaf 18 uur welkom in het Levenshuis, Koningin Elisabethlaan 92 8000 Brugge.