Nieuwe leermiddelen voor RSV voor jongeren met een licht tot matig cognitieve beperking

Het project

Vanuit haar verder doorgedreven expertise zal het CGSO tijdens dit project passende leermiddelen ontwikkelen in functie van vorming over relaties, seksualiteit, intimiteit en weerbaarheid aan kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking.

 

Ze zal samenwerken met partners in de sector en een klankbord vinden bij de doelgroep. Er zullen leermiddelen met (gepersonaliseerde) handleiding en een vormingsprogramma ter beschikking zijn aan het einde van het project. Zo kunnen intermediairen zelf aan de slag met het materiaal. Bovendien zullen de vrijwilligers van het CGSO door een intensieve opleiding zelf uitleg kunnen geven over de leermiddelen voor de intermediairs en het vormingsprogramma zelf kunnen uitvoeren.   

Vacature voor projectmedewerker

provincie west-vlaanderen logo

Dankzij de steun van de provincie West-Vlaanderen, kunnen we tijdelijk een projectmedewerker aanwerven. 

 

VACATURE

 

De vacature werd ingevuld door Cindy Ramon. 

 Neem contact met ons op als je meer over dit project te weten wil komen!