De thema’s die aanbod komen: 
	Kinderen en seksualiteit
	Seksuele ontwikkelingsfasen 
	Puberteit
	Eigen seksuele opvoeding
	Omgaan met vragen van kinderen
	Wat vertel je wanneer?
	Preventie van ongewenste zwangerschap
	Soa
	Grensoverschrijdend gedrag 
	Internet

Voor wie is het geschikt? 
De handleiding “Opgroeien met liefde” kan een hulpmiddel zijn voor professionals (opvoedondersteuners, jeugdzorg, jeugdwelzijnswerk, voorlichters, leerkrachten) om ouders te informeren en ondersteunen bij de seksuele opvoeding van hun kinderen. 

Deze lesmap is hierbij gericht op een diverse groep ouders: 
	Moeders én vaders. Beide hebben immers een rol in de seksuele opvoeding van kinderen.
	Ouders van diverse afkomst: in elk geval Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse ouders.
	In eerste instantie ouders die lager geschoold zijn en/of voor wie Nederlands niet de eerste taal is. 
	Ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar.

Opgroeien in liefde (huur)

€5.00Prijs