De thema’s die aanbod komen: 
	Voortplanting
	Lichamelijkheid 
	Seksualiteit
	Relaties
	Weerbaarheid 

Voor wie is het geschikt? 
Deze map is bedoeld voor leerkrachten, begeleiders en opvoeders

Doelstelling?
Drie concrete doelstellingen:
1.	Het begeleiden van de ontwikkeling
2.	Normen en waarden vormen
3.	Risicogedrag voorkomen

	Suggesties: ondersteunend materiaal
	Film
	Waar kom ik vandaan?
	Hoe overleef ik mezelf? 

Suggesties literatuur
	100 kindervragen liefde en seks (Caroline Costers, Ilse Rotsaert, Olivier Van Gierdeghom) 
	Blijf van me af! (Martine Delfos) 
	Dat nare gevoel (Martine Delfos)

Zag 2 beren

€5.00Prijs