Sexofoon is een actief spel over verliefdheid, lichaamsbeeld, de eerste keer, veilig vrijen, lichaamscontact, holebiseksualiteit,… Het spel biedt kansen om op een speelse, luchtige manier kennis te maken met allerlei aspecten van relaties en seksualiteit. 

Doelgroep: jongeren van 14 tot 17 jaar.

Sexofoon (huur)

€5.00Prijs
 • Spelinhoud

  • Een spelbord in de vorm van een GSM
  • 12 spelfiches van de verschillende thema’s (lichaam, relatie, seks, veilig vrijen, holebiseksualiteit, verliefdheid)
  • 12 SMS kaarten: aan de ne zijde staan vragen over relaties en seksualiteit, aan de andere zijde één van de hierboven opgesomde thema’s.
  • 6 toetsenkaarten
  • Handleiding
  • 1 voorbehoedmiddelengids: ‘Beddengoed’
  • Zelf te voorzien materiaal: plasticine, een oud laken, pen en papier

  Inhoudelijke doelstellingen

  • De deelnemers een leuke activiteit aanbieden.
  • De deelnemers laten kennismaken en stilstaan bij verschillende aspecten van relaties en seksualiteit.
  • Stimuleren van een openhouding ten aanzien van het thema.
  • Begeleiders van jongeren van 14 tot 17 jaar een richtlijn bieden bij het werken rond relaties en seksualiteit.
  • Het gesprek over relaties en seksualiteit tussen de deelnemers bevorderen.