De thema’s die aanbod komen
Deze lesmap bestaat uit 5 onderdelen:
	Algemeen: voorwoord en inleiding
	Instructie per niveau: in dit deel wordt uitgelegd hoe het onderwerp het best besproken kan worden en welke werkvormen daarbij ingezet kunnen worden
	Werkvormen: per werkvorm wordt aangegeven voor welk onderwijsniveau de betreffende werkvorm bedoeld is.
	Achtergrondinformatie: dit deel bevat achtergrondinformatie rondom meisjesbesnijdenis en informatie over het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis. 
	Aanvullende informatie: dit deel bevat informatie met aanvullend materiaal documentaires over het onderwerp meisjesbesnijdenis.  

Voor wie het geschikt?
Deze lesmap richt zich op verschillende leeftijds-en onderwijsniveaus.

Doelstelling?
	Weten wat meisjesbesnijdenis is en waar het voorkomt
	Weten dat er verschillende vormen zijn van meisjesbesnijdenis
	Weten waarom meisjes besneden worden
	Weten dat meisjesbesnijdenis negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid


Lesmap meisjesbesnijdenis

€5.00Prijs