De thema’s die aanbod komen
	Verwachtingen van relaties
	Versier – en verknaltips 
	Uiterlijk
	Verliefdheid 
	Waarden en grenzen binnen een relatie
	Opvattingen over seksualisering vroeger en nu

Voor wie is het geschikt?
1ste graad secundair onderwijs

Doelstelling?
	Beseffen dat iedereen andere verwachtingen heeft van relaties. 
	Beseffen dat relaties door iedereen anders ingevuld worden.
	Inzien hoeveel belang er aan het uiterlijk gehecht wordt. 
	Zicht krijgen op wat in je omgaat als je verliefd bent.

Kriebels in je lijf (huur)

€5.00Prijs