De thema’s die aanbod komen
	Diversiteit
	Genderstereotypen
	Seksuele oriëntatie 

Voor wie is het geschikt?
Het eerste t.e.m. het laatste leerjaar 

Doelstelling
	Attitudes ten aanzien van holebi’s 
	Openheid creëren voor nieuwe samenlevingsvormen
	Genderstereotypen doorbreken 
	Kennismaken met het transgender thema

Er was eens... Een regenboog (diversiteit in klas)

€5.00Prijs