Kriebels in je buik?

T2T

Kriebels in je buik (i.s.m. Sensoa)

Het belang van RSV in het lager onderwijs
15 november 2019 (9u30-16u) - De Brug, Centrum voor het Vrije Denken

 

Voormiddag: seksuele ontwikkeling van het jonge kind

Je krijgt praktische tips om de onderwerpen van RSV te bepalen en leerlijnen uit te stippelen. Je leert welke taal je best gebruikt bij (jonge) kinderen. Via het Sensoa Vlaggensysteem kijken we  hoe je gepast reageert op grensoverschrijdend gedrag. Of wat te doen bij een van vermoedelijk misbruik. 


Namiddag: keuze uit twee praktische workshops (max. 20 deelnemers per workshop)

1. Aan de slag met het lespakket van dokter Bea en andere materialen die seksualiteit bespreekbaar kunnen maken in de klas. 
2. Methodieken ontdekken en creëren voor kinderen met een mentale beperking, autisme of leer- en gedragsproblemen. 


Je gaat naar huis met bruikbare lesideeën. 
 

Praktisch

Locatie: De Brug, Centrum voor het vrije denken, Hauwerstraat 3A – 8000 Brugge

Prijs: 30€/ deelnemer. Incl. syllabus, koffie/thee/water

Doelgroep: onderwijs- en zorgprofessionals uit het (buitengewoon) lager onderwijs